Payday Loans California. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.
Ομοιοπαθητική

Τι είναι η Ομοιοπαθητική;

homeopathy.jpg Η ομοιοπαθητική είναι μια μορφή ιατρικής που χρησιμοποιεί όμοια για να θεραπεύσει όμοια. Με άλλα λόγια, ο ομοιοπαθητικός γιατρός χορηγεί στον ασθενή μικροσκοπικές δόσεις μιας ουσίας η οποία σε ακατέργαστη, αδιάλυτη μορφή θα προκαλούσε σ' ένα υγιές άτομο παρόμοιες επιδράσεις με αυτές της ασθένειας.

Για παράδειγμα, το φάρμακο gelsemium προκαλεί σε υγιή άτομα συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης. Όταν όμως χορηγηθεί σε κατάλληλες δόσεις τότε αποτελεί εξαιρετική θεραπεία για τη γρίπη.

Η ομοιοπαθητική προσεγγίζει τα συμπτώματα μιας αρρώστιας κατά πολύ διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι η αλλοπαθητική ιατρική. Τα φάρμακα που χορηγούν οι κλασικοί αλλοπαθητικοί γιατροί έχουν στόχο να περιορίσουν τα συμπτώματα, τα οποία θεωρούνται ότι είναι το ίδιο το πρόβλημα. Για παράδειγμα, ο πόνος που προκαλεί μια φλεγμονή μπορεί να μειωθεί με ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο που παρεμποδίζει την παραγωγή προστογλανδίνης. Η δυσκολία στην αναπνοή και το λαχάνιασμα των ασθματικών μπορεί να ανακουφιστεί με ένα φάρμακο που χαλαρώνει τους μικροσκοπικούς μύες στα τοιχώματα των αναπνευστικών αγωγών. Ωστόσο, αυτά τα φάρμακα δεν κάνουν τίποτα για τα αίτια της ασθένειας ανακουφίζουν τα συμπτώματα χωρίς όμως απαραίτητα να εξαφανίζουν την αιτία τους.

Η ομοιοπαθητική θεωρεί τα συμπτώματα μέρος της διαδικασίας της ίασης, μια προσπάθεια του οργανισμού να επανέλθει σε κατάσταση υγείας και ευεξίας. Ο ομοιοπαθητικός προσπαθεί να χορηγήσει ένα φάρμακο που θα βοηθήσει τη διαδικασία αυτή αντί να καταστείλει τα συμπτώματα.

Όσον αφορά τη διάγνωση, ο ομοιοπαθητικός θα λάβει υπόψη του και τις παραμικρές παραλλαγές των συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα αν εμφανίζονται ή χειροτερεύουν σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή από αλλαγές στη θερμοκρασία του χώρου. Επίσης θα λάβει υπόψη του τυχόν συναισθηματικές μεταπτώσεις, ακόμα και τα όνειρα θεωρούνται σημαντικά κάποιες φορές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας των συμπτωμάτων, η οποία αντανακλά την ατομική φύση της πάθησης του ασθενή.

Στη συνέχεια, ο ομοιοπαθητικός προσπαθεί να βρει το κατάλληλο φάρμακο όχι μόνο για τη συγκεκριμένη πάθηση αλλά για τον συνδυασμό της πάθησης με τον συγκεκριμένο ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι για την ίδια πάθηση μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές θεραπευτικές αγωγές, εξαιτίας λεπτών διαφορών στα συμπτώματα αλλά και στη συνολική εικόνα του ασθενή.

Μερικές φορές η αγωγή που ακολουθείται δεν έχει αποτέλεσμα διότι ο γιατρός απέτυχε να συνδυάσει την εικόνα των συμπτωμάτων με το σωστό φάρμακο ή επειδή δεν είχε όλες τις πληροφορίες που θα του επέτρεπαν να κάνει σωστή διάγνωση. 'Η πάλι επειδή το φάρμακο δεν χορηγήθηκε σε αρκετά ισχυρή δοσολογία για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ομοιοπαθητική βασίζεται στην έννοια των ενεργειακών δονήσεων του κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος και πώς αυτό επιδρά στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ασθενή. Παρότι τα οφέλη της ομοιοπαθητικής είναι αποδεδειγμένα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, η έννοια της ενεργειακής δόνησης θεωρείται ακατανόητη και δεν γίνεται αποδεκτή από τον επιστημονικό χώρο. Οι κλασικοί επιστήμονες τη βλέπουν με σκεπτικισμό διότι οι υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις δεν μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο έχει θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιστήμη ακόμα προσπαθεί να βρει εξήγηση για το πώς λειτουργεί η ομοιοπαθητική. Παρ’ όλ’ αυτά, τα οφέλη της ομοιοπαθητικής σε μερικές ασθένειες είναι αποδεδειγμένα.

Ορισμένοι κλασικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η ομοιοπαθητική δεν είναι παρά ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο πλασέμπο. Κλινικά πειράματα για να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε σχέση με το φαινόμενο του πλασέμπο έδειξαν ότι η υγεία των ασθενών που έλαβαν ομοιοπαθητικό φάρμακο βελτιώθηκε περισσότερο από την υγεία εκείνων που έλαβαν πλασέμπο. Εξάλλου, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που χορηγήθηκαν σε ζώα, όπως άλογα, σκύλους και γάτες, είχαν και αυτά μεγάλη επιτυχία, γεγονός που αποκλείει το φαινόμενο του πλασέμπο. Πολλές μελέτες επίσης αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε ανθρώπινα κύτταρα και στο εργαστήριο.

Ομοιοπαθητική και HIV/AIDS

H ομοιοπαθητική δεν διατείνεται ότι μπορεί να θεραπεύσει τον hiv. Μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά από τη στιγμή που αυτό κατασταλεί, η ομοιοπαθητική μπορεί να κάνει λίγα πράγματα.

Παρ' όλα αυτά, οροθετικοί που παίρνουν αντιρετροϊική αγωγή συχνά παίρνουν και ομοιοπαθητικά φάρμακα, που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις πιθανές παρενέργειες και άλλα προβλήματα υγείας, καθώς και να στηριχθούν ψυχολογικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συχνά η ομοιοπαθητική έχει θεαματικά αποτελέσματα.

Η Σύνθεση δεν συνιστά να διακόψετε την αντιρετροϊική αγωγή και να στηριχθείτε αποκλειστικά στην ομοιοπαθητική.

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των ομοιοπαθητικών όσον αφορά το hiv/aids και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ορισμένοι γιατροί ακολουθούν πιστά τις μεθόδους της κλασικής ομοιοπαθητικής και έχουν την άποψη ότι οι σχετικές με το aids ασθένειες μπορούν να θεραπευθούν με μια σειρά φαρμάκων που αρμόζουν στην κράση του ασθενή και την εικόνα των συμπτωμάτων του. Αν τα φάρμακα έχουν επιλεχθεί σωστά τότε δεν είναι απαραίτητο να γίνουν προσαρμογές στη διατροφή ή ο ασθενής να αναζητήσει συμβουλευτική. Ο ομοιοπαθητικός κατ’ αρχάς θα ασχοληθεί με τα πιο καίρια και πιεστικά συμπτώματα, είτε πρόκειται για σωματικά προβλήματα (νυχτερινή εφίδρωση, διάρροια) είτε για προβλήματα συναισθηματικής φύσης (σοκ ή φόβος). Όταν αυτά τα συμπτώματα υποχωρήσουν τότε αρχίζει η θεραπεία των δευτερευόντων προβλημάτων.

Η άλλη άποψη είναι ότι το hiv/aids είναι συνέπεια ενός υπερφορτωμένου ανοσοποιητικού συστήματος στο οποίο ο hiv δεν είναι παρά ένας μόνο παράγοντας που οδηγεί στην ανοσολογική ανεπάρκεια. Ως εκ τούτου, ο ομοιοπαθητικός χορηγεί φάρμακα που καταπολεμούν όλους τους παράγοντες που οδήγησαν στην ανοσολογική κατάπτωση και στις συγκεκριμένες ευκαιριακές λοιμώξεις του ασθενή. Είναι μάλλον απίθανο ένα και μοναδικό φάρμακο να λύσει το πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χορηγηθούν φάρμακα που έχουν στόχο να αντισταθμίσουν τις συνέπειες μακρόχρονης χρήσης ψυχαγωγικών ναρκωτικών ή ενός ιστορικού αφροδίσιων νοσημάτων.

Ορισμένοι ομοιοπαθητικοί ισχυρίζονται πως όταν διορθωθεί η βλάβη που έχουν προκαλέσει αυτοί οι παράγοντες τότε παρατηρείται βελτίωση των ευκαιριακών λοιμώξεων και των γενικών συμπτωμάτων όπως η νυχτερινή εφίδρωση και η απώλεια βάρους.

Για καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν υπάρχουν απτά στοιχεία από έρευνες ότι έχουν επιτυχία στη θεραπεία οροθετικών, όμως πολλοί ομοιοπαθητικοί ειδικευμένοι στο hiv αναφέρουν θετικά αποτελέσματα και με τις δύο.

Η ομοιοπαθητική θεωρεί εξίσου σημαντικά και τα συναισθηματικά συμπτώματα και πολλοί γιατροί λένε ότι τα φάρμακα που δίνονται για φόβο, σοκ, άγχος και κατάθλιψη έχουν πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να φανεί χρήσιμη για την αντιμετώπιση μιας θετικής διάγνωσης και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Ομοιοπαθητική και συνδυασμός με άλλες θεραπείες

Η πλειοψηφία των ομοιοπαθητικών είναι της άποψης ότι τα κλασικά φάρμακα θα ελαττώσουν την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής αγωγής. Είναι σίγουρο πως η χρήση άλλων φαρμάκων θα κάνει δύσκολο να μάθει και ο ομοιοπαθητικός και ο αλλοπαθητικός γιατρός ποιο φάρμακο είναι υπεύθυνο για τη βελτίωση της πάθησης. «Επιφανειακά» φάρμακα όπως τα αντιισταμινικά, τα στεροειδή, η παρακεταμόλη και η ασπιρίνη, δεν θεωρούνται από την ομοιοπαθητική βοηθητικά, διότι αντενεργούν στις επιδράσεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα που χορηγεί η κλασική ιατρική για το aids (αντιρετροϊικά). Μολαταύτα, υπάρχουν ομοιοπαθητικοί γιατροί που δέχονται οι ασθενείς τους να παίρνουν αντιρετροϊικά ή και άλλα «κλασικά» φάρμακα.

Επίσης στην ομοιοπαθητική αντενδείκνυνται όσες άλλες εναλλακτικές θεραπείες βασίζονται στην αλλαγή της ενέργειας του σώματος, διότι παρεμβαίνουν στις επιδράσεις των φαρμάκων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική. Όσες θεραπείες έχουν να κάνουν με αλλαγές στη διατροφή, μείωση του άγχους και σωματική θεραπεία μάλαξης (φυσιοθεραπεία/Αλεξάντερ/μασάζ) δεν παρεμποδίζουν καθόλου την ομοιοπαθητική.

Τελευταία Ενημέρωση: Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2008 02:18